Фінансові послуги

Оформивши мікропозик онлайн
На будь які цілі та покупки
Без справок та поручитилів
Сумма до 500000 грн
Поживчи кредити
Споживчи кредиті на будь акі цілі
Оберіть декілько підходящіх банків
Відправте заявку онлайн
Очикуйте відповідь на заявку впродовж 24 годин
Кредитні картки
Отримайте кредитну карту не виходячі з дому
Карти на кожень день
На будь які вимоги
До 500 000 грн
Shadow
Максимальна сума
Можливі терміни
дн. дн.

Фінансові посередники та фінансові послуги

Фінансові посередники – це фінансові установи, які надають специфічні
послуги (фінансові послуги), спрямовані на задоволення фінансових потреб
клієнтів й одержання прибутку від використання грошових коштів чи інших активів
або управління ними.
Фінансові установи можуть використовувати у своїй діяльності й власні кошти
(надані їм їхніми власниками та зароблені), і кошти, залучені (запозичені) від
держави, підприємств і домогосподарств. Для цілей цього навчального посібника
терміни «фінансові установи», «фінансові посередники» та «надавачі фінансових
послуг» використовуватимуться як взаємозамінні.

Розгляньмо послуги, які надають фінансові посередники. Їх називають
фінансовими послугами, а основними з них є:

• залучення вкладів (депозитів);
видача кредитів;
• ведення поточних рахунків, випуск платіжних карток і їх обслуговування;
• переказ коштів;
страхові послуги;
• діяльність брокерів (торговців цінними паперами), депозитарних установ,
інститутів спільного інвестування;
• фінансовий лізинг;
• діяльність недержавних пенсійних фондів;
• послуги обміну валют.

Залежно від видів фінансових послуг, які їм дозволено надавати, фінансових
посередників поділяють на банки та небанківські фінансові установи.
Банки – це юридичні особи, які мають право на підставі відповідної ліцензії
залучати вклади від фізичних і юридичних осіб і розміщувати залучені кошти на
власний ризик, відкривати та вести банківські рахунки фізичних і юридичних осіб та
надавати інші фінансові послуги.
До небанківських фінансових установ належать, зокрема кредитні спілки,
ломбарди, страхові компанії та інші юридичні особи, винятковим видом діяльності
яких є надання окремих фінансових послуг. На відміну від банків, які можуть надавати
різні фінансові послуги, небанківські фінансові установи надають, переважно, одну фінансову послугу (наприклад, ломбард може лише видавати кредити) або
обмежений спектр послуг (наприклад, кредитна спілка може залучати депозити та
видавати кредити).

фінансовий продукт- це форма представлення фінансової послуги на ринку. За
допомогою цікавих назв, використання різних каналів продажу фінансових послуг
(онлайн тощо), додаткових «зручностей» банки, страхові компанії та інші фінансові
посередники заохочують потенційних клієнтів купувати фінансові послуги саме в
них. Наприклад, фінансовою послугою є надання кредиту, а фінансовим продуктом
є кредит на придбання транспортного засобу «Нове авто».

INSTAGRAM
Follow by Email