Інформація щодо здійснення Мінекономіки державної регуляторної політики за 9 міс. 2021 р.

Інформація щодо здійснення Мінекономіки державної регуляторної політики за 9 міс. 2021 р.

Протягом 9 місяців 2021 року підготовка проєктів регуляторних актів Мінекономіки здійснювалася відповідно до вимог, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон).

За результатами аналізу здійснення Мінекономіки державної регуляторної політики інформуємо про наступне.

Щодо планування діяльності з розроблення проєктів регуляторних актів протягом 9 місяців 2021 року (дотримання принципу передбачуваності та послідовності).

Розроблення проєктів регуляторних актів здійснювалося відповідно до Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2021 рік, затвердженого наказом Мінекономіки від 19.11.2020 № 2392, який розміщено на офіційному веб – сайті Міністерства.

Так, на 2021 рік було заплановано розробку 6 законопроєктів, 5 постанов Кабінету Міністрів України, 8 наказів Мінекономіки.

У той же час, на виконання низки доручень Кабінету Міністрів України та з метою реалізації окремих положень прийнятих законів України Міністерство здійснювало розроблення проєктів регуляторних актів, які були включені до зазначеного Плану додатково.

У зв’язку з чим, протягом 9 місяців 2021 року до Плану було внесено
101 проєкт регуляторних актів, а саме:

15 проєктів законів України,

27 проєктів постанов Кабінету Міністрів України,

59 проєктів наказів Міністерства.

Сумарно протягом 9 місяців 2021 року Мінекономіки розпочало розробку 120 нових проєктів регуляторних актів, які були визначені Планом та доповненнями до нього відповідно до вимог Закону.

Положення проєктів регуляторних актів, над якими працювало Мінекономіки протягом 9 місяців 2021 року, були спрямовані на вирішення наступних питань:

раціональне та ефективне використання земель шляхом покращення технологічних умов сільськогосподарських земель, створення інвестиційної привабливості земельних ділянок;

забезпечення захисту прав фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, яким належить право постійного користування земельними ділянками;

збільшення доходів місцевих бюджетів з орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;

надання державним та комунальним підприємствам додаткових інструментів із залучення інвестицій;

зменшення корупції у сфері управління земельними ділянками державних та комунальних підприємств, установ, організацій;

забезпечення формування раціональної структури експорту та імпорту окремих видів товарів;

впорядкування ринку брухту дорогоцінних металів в Україні та створення можливостей здійснювати експорт відходів або брухту дорогоцінних металів в межах квоти для суб’єктів господарювання;

забезпечення адаптації законодавства сфери публічних закупівель до правил Європейського Союзу, створення правових умов для ефективного проведення публічних закупівель в електронній системі закупівель;

забезпечення оперативного здійснення закупівель товарів і послуг, необхідних для реалізації молодіжних проєктів (заходів) державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання всеукраїнського та міжнародного рівня;

приведення національного законодавства у відповідність із законодавством ЄС, усунення технічних бар’єрів у торгівлі, забезпечення наявності на вітчизняному ринку електричного та електронного обладнання та запасних частин для нього;

створення умов для функціонування єдиної державної інформаційної системи (Державного аграрного реєстру), що міститиме відомості про виробників сільськогосподарської продукції та сільськогосподарську діяльність, яку вони здійснюють;

врегулювання нормативно-правового вакууму в частині кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки, встановлення єдиних правил оформлення операцій із зерном на зернових складах та зернопереробних підприємствах усіх форм власності;

забезпечення обігу та використання готових кормів, преміксів та кормових добавок, зареєстрованих відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину»;

встановлення порядку використання протимікробних ветеринарних лікарських засобів у ветеринарній медицині та звітування про обсяги їх застосування, спрямовані на запобігання виникненню стійкості до протимікробних ветеринарних лікарських засобів;

створення уніфікованих вимог для дрібнотоварних господарств, які утримують тварин щодо виробництва та обігу сирого молока та пунктів приймання такого молока, які були б гармонізовані з відповідними актами права Європейського Союзу та міжнародними стандартами, удосконалення норм щодо контролю стану здоров’я тварин;

визначення процедури затвердження тваринницьких потужностей для цілей експорту, імпорту та здійснення діяльності, що становить високий ризик, імплементація вимог законодавства Європейського Союзу до законодавства України;

нормативно-правове врегулювання питань реєстрації сортів рослин;

затвердження чітких і прозорих правил здійснення огляду, у тому числі відбору зразків від рослин та рослинних продуктів;

запровадження уніфікованого підходу, осучаснення і систематизація методів інспектування, огляду, у тому числі відбору зразків, проведення фітосанітарної експертизи (аналізів);

запобігання проникненню та/або поширенню регульованих шкідливих організмів з метою мінімізації їх негативного впливу на продовольчу безпеку держави;

забезпечення безпечності та конкурентоспроможності простих посудин високого тиску вітчизняного виробництва;

спрощення ведення підприємництва та дерегуляції у виноградно-виноробній галузі;

нормативно-правове врегулювання питань виробництва вин, розвиток виноградарства і виноробства України;

забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання у сфері виробництва спиртових дистилятів, розвиток малого підприємства у сфері виробництва дистилятів та спиртних напоїв, створення робочих місць та стимулювання переробки сільськогосподарської продукції;

забезпечення процедури реєстрації пасіки фізичними особами та суб’єктами господарювання протягом одного робочого дня, спрощення механізму отримання ветеринарно-санітарного паспорту пасіки;

створення сприятливих умов щодо розвитку суб’єктів господарювання всіх форм власності та виробництва високоякісної продукції з особливими властивостями, що обумовлені екологічними умовами території походження;

удосконалення механізму застосування, реалізації і моніторингу спеціальних обмежувальних заходів (санкцій), передбачених Законом України «Про санкції»;

затвердження мінімальних вимог щодо безпеки під час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів);

затвердження мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я на роботі у доменному виробництві, в металургійній промисловості, працівників лісового господарства та лісової промисловості, під час виконання газонебезпечних робіт та робіт у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах, під час зберігання, пакування нітрату амонію та використання його для виготовлення комплексних і рідких мінеральних добрив;

приведення національного законодавства у відповідність із законодавством ЄС та забезпечення наявності на ринку України безпечного обладнання, що працює під тиском;

затвердження Правил виконання маркшейдерських робіт при розробці родовищ рудних та нерудних корисних копалин;

затвердження Вимог щодо системи ідентифікації та відстеження вибухових матеріалів промислового призначення;

затвердження Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;

створення регламентованої процедури запровадження державного регулювання цін на товари суб’єктів господарювання, які вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що сприятиме удосконаленню державного захисту конкуренції;

визначення процедури ведення реєстру інвестиційних проєктів із значними інвестиціями та Переліку відомостей, що вносяться до реєстру інвестиційних проєктів із значними інвестиціями;

визначення Порядку та методології проведення оцінки інвестиційного проєкту із значними інвестиціями, надання можливості заінтересованим органам виконавчої влади відслідковувати частку вкладених коштів в об’єкти інвестування у процесі реалізації інвестиційного проєкту;

вдосконалення механізму державного регулювання у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном з метою підвищення рівня захисту соціально-трудових прав і законних інтересів громадян України при легальному працевлаштуванні за кордоном;

забезпечення ефективного механізму виявлення фактів порушення законодавства про працю, у тому числі застосування незадекларованої праці, порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат;

актуалізація положень Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;

зменшення обсягу використання в Україні пластикових пакетів, обмеження їх розповсюдження з метою поліпшення стану навколишнього природного середовища та благоустрою територій тощо.

За результатами опрацювання, у звітному періоді видано 18 наказів Мінекономіки:

від 14.12.2020 № 2628 «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції», зареєстрований Мін’юсті 03.03.2021 за
№ 275/35897;

від 31.12.2020 № 2833 «Про затвердження Вимог до матеріально-технічної бази та інших об’єктів інфраструктури, необхідних для виконання функцій із сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції», зареєстрований в Мін’юсті 20.01.2021 за № 81/35703;

від 31.12.2020 № 2834 «Деякі питання звітності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», зареєстрований в Мін’юсті 17.02.2021 за № 200/35822;

від 22.01.2021 № 122 «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», зареєстрований у Мін’юсті 12.03.2021за № 316/35938;

від 22.01.2021 № 124 «Про затвердження Інструкції щодо профілактики та боротьби з африканською чумою коней», зареєстрований в Мін’юсті 10.02.2021 за № 172/35794;

від 28.01.2021 № 159 «Про внесення зміни до Порядку визначення предмета закупівлі», зареєстровано в Мін’юсті 15.02.2021 за № 189/35811;

від 08.02.2021 № 224 «Про затвердження Вимог до благополуччя сільськогосподарських тварин під час їх утримання», зареєстрований в Мін’юсті 18.02.2021 за № 206/35828;

від 22.02.2021 № 343 «Про затвердження Методів інспектування, огляду, у тому числі відбору зразків, та проведення фітосанітарної експертизи (аналізів)», зареєстрований в Мін’юсті 12.03.2021 за № 317/35939;

від 02.03.2021 № 433 «Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності», зареєстрований в Мін’юсті 07.05.2021 за № 610/36232;

від 05.03.2021 №  462 «Про внесення змiни до пункту 3 наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 05 липня 2017 року № 969»;

від 23.03.2021 № 597 «Про затвердження Порядку внесення змін до реєстраційних посвідчень», зареєстрований в Мін’юсті 03.06.2021 за № 744/36366;

від 01.04.2021 № 679 «Про затвердження Порядку і спеціальних вимог до маркування харчових продуктів, а також Переліку харчових продуктів, для яких обов’язковим є зазначення країни походження або місця походження», зареєстровано в Мін’юсті 06.05.2021 за № 601/36223 і № 602/36224;

від 12.04.2021 № 743 «Про затвердження Вимог до специфікацій товарів із географічними зазначеннями та до процедури їх погодження», зареєстрований в Мін’юсті 26.04.2021 за № 552/36174;

від 29.04.2021 № 893 «Про затвердження Порядку знищення, особливого поводження та зміни призначеного використання вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, які не відповідають законодавству», зареєстрований в Мін’юсті 11.06.2021 за № 785/36407;

від 06.05.2021 № 918 «Про внесення змін до тарифів на транспортування (переміщення) аміаку магістральними трубопроводами України, що поставляється споживачам України», зареєстрований в Мін’юсті 28.05.2021 за № 705/36327;

від 30.06.2021 № 155 «Про затвердження Змін до уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки за дотриманням суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування, встановлення та застосування державних регульованих цін», зареєстрований в Мін’юсті 06.09.2021 за № 1165/36787;

від 26.07.2021 № 307 «Про затвердження Порядку формування реєстраційного досьє», зареєстрований в Мін’юсті 30.08.2021 за № 1136/36758;

від 06.08.2021 № 376 «Про затвердження порядку організації тестування уповноважених осіб», зареєстрований у Мін’юсті 29.09.2021 за № 1271/36893.

Прийнято 11 постанов Кабінету Міністрів України:

від 10.03.2021 № 195 «Про внесення змін до опису знака відповідності технічним регламентам»;

від 31.03.2021 № 282 «Про внесення змін до Технічного регламенту безпечності іграшок»;

від 28.04.2021 № 415 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави»;

від 12.05.2021 № 471 «Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, анулювання свідоцтва про призначення органу з визначення технічної прийнятності, розширення сфери призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

від 19.05.2021 № 515 «Про затвердження вимог до техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту із значними інвестиціями»;

від 23.06.2021 № 648 «Про затвердження вимог до заявника щодо фінансової спроможності для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями»;

від 30.06.2021 № 671 «Про внесення змін у додатки 3 і 4 до Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні»;

від 28.07.2021 № 819 «Про затвердження Порядку та методології проведення оцінки інвестиційного проекту із значними інвестиціями»;

від 04.08.2021 № 805 «Про затвердження Порядку ведення реєстру інвестиційних проектів із значними інвестиціями та переліку відомостей, що вносяться до реєстру інвестиційних проектів із значними інвестиціями»;

від 11.08.2021 № 860 «Про затвердження Порядку ввезення на митну територію України та цільового використання нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що ввозяться інвестором із значними інвестиціями виключно для власного використання при реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні»;

від 20.08.2021 № 909 «Про порядок проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу в електронній торговій системі».

Зареєстровано у Верховній Раді України 5 проєктів законів:

«Про внесення змін до Закону України «Про насіння і садивний матеріал», реєстр. № 4593 від 14.01.2021;

«Про внесення змін до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» щодо вдосконалення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності», реєстр. № 4620 від 21.01.2021;

«Про внесення зміни до статті 275 Митного кодексу України щодо вдосконалення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності», реєстр. № 4621 від 21.01.2021;

«Про внесення змін до деяких законів України щодо лібералізації адміністративних послуг зовнішньоекономічної діяльності», реєстр. № 5167 від 26.02.2021;

«Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов виробництва дистилятів суб'єктами малого підприємництва», реєстр. № 5762 від 14.07.2021.

Щодо дотримання принципу прозорості та врахування громадської думки.

З метою забезпечення прав суб’єктів господарювання та громадськості на участь у здійсненні регуляторної діяльності, всі проєкти регуляторних актів разом із супроводжуючими документами оприлюднювалися для обговорення та одержання пропозицій і зауважень на офіційному веб – сайті Мінекономіки.

Також на офіційному веб – сайті Міністерства було розміщено інформацію про стислий виклад змісту проєкту, поштову та електронну адресу Мінекономіки, інформацію про спосіб оприлюднення проєкту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями зауважень та пропозицій. Було передбачено можливість надання громадськістю коментарів, зауважень та пропозицій до проєктів регуляторних актів, які опрацьовувались та, в разі доцільності, враховувались структурними підрозділами Мінекономіки.

Пропозиції та зауваження, що надходили в електронному вигляді, централізовано приймалися відповідним структурним підрозділом Міністерства та направлялися для опрацювання до профільних департаментів. Строк обговорення проєктів регуляторних актів, відповідно до вимог статті 9 Закону, становив не менше одного місяця.

Щодо якості підготовки аналізу регуляторного впливу (АРВ).

Якість підготовки АРВ регуляторного акта забезпечується завдяки здійсненню розрахунку витрат та вигод суб’єктів господарювання та держави від впровадження регуляторного акта («cost-benefit analysis»).

Обов’язковим є дотримання чіткого алгоритму обрахунку фактичних витрат суб’єктів малого підприємництва (М-Тест), оскільки саме малий бізнес є найбільш чутливим до нових державних регулювань. Всі проєкти регуляторних актів Міністерства супроводжуються аналізом регуляторного впливу відповідно до нової методології.

Також, у зв’язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, внесено зміни у статті 3, 40 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Зокрема, дія цього Закону не поширюється на здійснення регуляторної діяльності, пов’язаної з прийняттям актів з питань запровадження та здійснення заходів надзвичайного стану, на період здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Щодо переліку регуляторних актів та щодо місії інформування.

На виконання вимог статей 12, 13 Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» спільно з Офісом ефективного регулювання створено Перелік регуляторних актів Мінекономіки (далі – Перелік), який розміщено на офіційному веб – сайті Міністерства в рубриці «Діяльність», розділі «Регуляторна діяльність», підрозділі «Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Оновлюючи та наповнюючи Перелік новими регуляторними актами разом з необхідними до них матеріалами, забезпечується послідовність реалізації державної регуляторної політики, зокрема, є можливість скористатись такою е-бібліотекою, вибрати необхідний акт, ознайомитись з його регуляторним впливом, звітом про здійснення відстеження результативності регуляторного акта, порівняти необхідну інформацію чи виконати інші аналітичні заходи.

Також головною метою впровадження Переліку є ефективний обмін інформацією про регуляторну діяльність між розпорядниками та користувачами даних, громадськістю, яка маючи доступ до інформації, може впливати на регуляторну діяльність Мінекономіки, надаючи свої пропозиції та зауваження.

До слова слід зауважити, що місія Міністерства щодо інформування користувачів про реалізацію державної регуляторної політики, що має велике суспільне значення, забезпечується у повному обсязі.

Окрім Переліку регуляторних актів функціонують наступні інформаційні підрозділи:

нормативно-правове поле,

розгляд скарг на рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики,

реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності,

повідомлення про оприлюднення проєктів регуляторних актів,

звіти про відстеження результативності регуляторних актів,

проєкти регуляторних актів, аналізи регуляторного впливу до них та інші супровідні документи,

дозвільна система та ліцензування у сфері господарської діяльності,

які постійно наповнюються та актуалізуються.

Щодо відстеження результативності дії регуляторних актів.

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності, порядок проведення яких регламентується статтями 10, 13 і 26 цього Закону та постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

План-графік та доповнення до Плану-графіку здійснення у 2021 році заходів відстеження результативності власних регуляторних актів та актів Кабінету Міністрів України (далі – План-графік), розробником яких було Міністерство, розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономіки.

Відповідно до Плану-графіку протягом 9 місяців 2021 року Мінекономіки здійснено всього 37 відстежень результативності регуляторних актів, з них:

23 базових, 9 повторних та 5 періодичних відстежень наказів Мінекономіки і постанов Кабінету Міністрів України.

За результатами проведених заходів з відстеження розробники роблять висновки щодо дієвості відповідних регуляторних актів або щодо необхідності перегляду та внесення до них змін.

Підсумовуючи викладене, протягом 9 місяців 2021 року реалізація регуляторної політики Мінекономіки була спрямована на вдосконалення та спрощення правового регулювання господарських відносин, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

Особлива увага приділялась забезпеченню відповідності державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, прозорості процесу та спрощенню регуляторної діяльності в особливий період під час карантинних заходів.

Підписка на новини

E-mail

Источник: Мінекономіки

Будь ласка, слідкуйте за нами та ставте лайк:

Залишити відповідь

Подобається цей блог? Будь ласка, поширте інформацію :)

INSTAGRAM
Follow by Email