Національний банк захищатиме в суді правомірність рішень про застосування заходів впливу до АТ “АЙБОКС БАНК” та ТОВ “ФК ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ”

Національний банк захищатиме в суді правомірність рішень про застосування заходів впливу до АТ "АЙБОКС БАНК" та ТОВ "ФК ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ"

12 лист. 2021 11:53

Рішення Національного банку про застосування заходів впливу до АТ "АЙБОКС БАНК" та ТОВ "ФК ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ" оскаржені цими фінансовими установами в судовому порядку. Національний банк захищатиме правомірність зазначених рішень у суді.

Нагадуємо, що у вересні цього року Національний банк застосував до зазначених фінансових установ заходи впливу за порушення ними вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а саме до:

АТ "АЙБОКС БАНК":

1) письмове застереження за порушення вимог:

  • частини першої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 № 361-ІХ (далі – Закон № 361-ІХ) у частині неналежного виконання обов’язку щодо розробки окремих внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;
  • абзаців тринадцятого, чотирнадцятого, шістнадцятого пункту 55, пункту 63 розділу V Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 № 417 [1], в частині невиконання окремих вимог законодавства, пов’язаних з ідентифікацією та вивченням клієнта;
  • пункту 25 додатка 1 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65, в частині не зберігання в справах клієнтів усіх документів, отриманих під час здійснення заходів із належної перевірки клієнтів;

2) штраф у розмірі 10 000 000,00 гривень за порушення вимог пунктів 4, 5 частини другої статті 8, частини другої статті 11 Закону № 361-ІХ, пунктів 5, 25 додатку 1 до Положення № 65 у частині неналежного виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів банку;

ТОВ "ФК ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ":

1) письмове застереження за порушення вимог:

  • частини першої, пункту 3 частини другої статті 8, частини третьої статті 14 Закону № 361-ІХ у частині неналежного виконання обов’язку розроблювати та впроваджувати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, обов’язку забезпечувати функціонування належної системи управління ризиками, застосування у своїй діяльності ризик-орієнтовного підходу та вжиття належних заходів з метою мінімізації ризиків, а також не супроводження переказу, зокрема унікальним номером платіжного засобу платника (ініціатора переказу);
  • пункту 23 додатка 1, пункту 13 додатка 2 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.07.2020 № 107(далі – Положення № 107), пов’язаних із документуванням заходів належної перевірки;

2) штраф у розмірі 549 100,00 гривень за порушення вимог:

  • частини першої статті 11 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 14.10.2011 № 1702-VII [2] у частині неналежного виконання обов’язку щодо управління ризиками;
  • пунктів 4, 15 частини другої статті 8, частини другої статті 14 Закону № 361-ІХ у частині неналежного виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки, а також обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити Національного банку інформацію (письмові пояснення), необхідну для здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу.

[1] Діяло на дату вчинення порушень, втратило чинність 22.05.2020.
[2] Діяв на дату вчинення порушень, втратив чинність 28.04.2020.

 

Источник: Національний банк України

Будь ласка, слідкуйте за нами та ставте лайк:

Залишити відповідь

Подобається цей блог? Будь ласка, поширте інформацію :)

INSTAGRAM
Follow by Email