Модель еко-індустріального парку в Україні

Модель еко-індустріального парку в Україні

Мінекономіки та Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО), за участю інших заінтересованих органів, починаючи з 2020 року реалізують проект технічної допомоги "Глобальна програма еко-індустріальних парків в Україні: реалізація на місцевому рівні", реєстраційна картка проекту (програми) від 10.08.2020 № 4485 (далі – проект), який має сприяти запровадженню принципів циркулярної економіки (підвищенню продуктивності використання ресурсів, створення закритих циклів використання ресурсів і відходів, які здатні покращити економічні, екологічні та соціальні якості бізнесу, сприятиме залученню інвестицій до регіону) та розрахований на період до 2023 року.

Цей проект є частиною Глобальної програми еко-індустріальних парків (далі – ЕІП) у країнах, що розвиваються та з перехідною економікою, та фінансується урядом Швейцарії через Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії (SECO), і буде спрямований на розвиток ЕІП в Україні.

В рамках проекту проаналізовано існуючі індустріальні парки України та обрано 3 пілотних парка (не включені до Реєстру індустріальних парків), в яких наявна значна кількість компаній: на базі КП "Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс" (Київська область), "Агромаш" (м. Запоріжжя) та "ПАТРІОТ" (м. Суми) для впровадження моделі ЕІП.

Інші індустріальні парки будуть долучені до проекту як одержувачі "м'якої" допомоги шляхом навчання та підвищення обізнаності стосовно питань, пов’язаних із плануванням і організацією функціонування ЕІП.

Конкретний очікуваний результат полягає у покращенні екологічних, економічних та соціальних показників промислової діяльності за рахунок впровадження підходів ЕІП у вибраних пілотних індустріальних парках, у межах яких вже проваджується господарська діяльність, та посилення ролі моделі ЕІП в розвитку країни.

Відповідно до Національної економічної стратегії на період до 2030 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179, в напрямі розвитку індустріальних парків передбачено завдання із забезпечення державної підтримки індустріальних парків, включених до Реєстру індустріальних (промислових) парків, шляхом фінансування заходів, спрямованих на покращення екологічних, енергетичних та економічних показників їх функціонування з метою запровадження моделі ЕІП (Розділ ІІ "Стратегічний курс економічної політики до 2030 року", Напрям 10 "Промисловість", "Стратегічний курс розвитку промисловості", стратегічна ціль "Створення нових виробничих потужностей через стимулювання інноваційної діяльності підприємств у всіх регіонах країни із використання конкурентних переваг кожного з них").

Моніторинг реалізації проекту передбачено пунктом 128 Плану заходів з виконання Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534) завдання: "Впровадження моделі еко-індустріального парку як ефективного інструменту досягнення цілей сталого розвитку та підвищення обізнаності бізнес-середовища про всі переваги роботи в індустріальному парку; забезпечення широкого інформування центральних та місцевих органів влади, суб’єктів малого і середнього бізнесу про можливості, переваги та особливості діяльності індустріальних парків".

Кінцевий строк виконання: 31.12.2023

Кошторисна вартість проекту: 2 260 000 Швейцарських франків.

 

Стан виконання  

У рамках реалізації проекту Мінекономіки створено міжвідомчу робочу групу з питань впровадження політики розвитку еко-індустріальних парків (далі – Міжвідомча робоча група) (наказ Мінекономіки від 05.05.2021 № 911-21), яка складається з представників центральних органів виконавчої влади та представників бізнес-асоціацій.

Вказана Міжвідомча робоча група буде аналізувати міжнародний досвід у сфері ЕІП та національне законодавство у сфері індустріальних парків, а також готувати рекомендації та пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства стосовно впровадження політики розвитку ЕІП.

Передбачається, що в рамках реалізації проекту буде підготовлено обґрунтовані пропозиції щодо законодавчого регулювання з метою державної підтримки створення та розвитку ЕІП в Україні.

Разом із цим, передбачається в рамках реалізації проекту напрацювати пропозиції щодо затвердження Стратегії розвитку індустріальних парків, прийняття якої, передбачено Законом України від 07.09.2021 № 1710-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про індустріальні парки" та деяких інших законодавчих актів України щодо залучення інвестицій у промисловий сектор економіки шляхом стимулювання створення індустріальних парків", який набрав чинності 07.10.2021.

Вже відбулись 2 засідання цієї Міжвідомчої робочої групи на якому учасники змогли більше ознайомитись із проектом "Глобальна програма еко-індустріальних парків в Україні: реалізація на місцевому рівні" та узгодити проект Дорожньої карти дій впровадження політики розвитку еко-індустріальних парків.

 

Довідкова інформація

Довідник із впровадження принципів еко-індустріальних парків

Досягнення та ключові висновки Глобальної програми РЕЧВ 2012-2018

Міжнародні рамкові положення про еко-індустріальні парки

Підписка на новини

E-mail

Источник: Мінекономіки

Будь ласка, слідкуйте за нами та ставте лайк:

Залишити відповідь

Подобається цей блог? Будь ласка, поширте інформацію :)

INSTAGRAM
Follow by Email