Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.12.2018 № 1938 “Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04 серпня 2015 року № 914”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2018 за № 1477/32929

Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.12.2018 № 1938 “Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04 серпня 2015 року № 914”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2018 за № 1477/32929

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.12.2018  № 1938 “Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04 серпня 2015 року № 914”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.12.2018 за № 1477/32929 (далі – наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економіки України.

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття наказу є збільшення до 01.01.2021 перехідного періоду обов’язкового застосування міжнародних позначень одиниць вимірювання на маркуванні продукції.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 17.09.2021  по 13.10.2021.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності наказу здійснювалося шляхом збирання та аналізу статистичних даних щодо показників результативності.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта достатньо високий: наказ опубліковано в “Офіційному віснику України” від 28.12.2018 № 100, стаття 3358, та оприлюднено на офіційному веб-порталі Верховної Ради України.

Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія акта, – всі суб'єкти господарювання, які застосовують позначення одиниць вимірювання на маркуванні продукції, що надається на ринку України.

Розмір коштів і час, що витрачаються суб'єктами господарювання на виконання вимог акта, – пов’язані з ознайомленням та застосуванням наказу у своїй роботі.

Кількість звернень від суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо необхідності приведення наказу у відповідність з принципами державної регуляторної політики – не надходило.

Кількість одиниць обладнання, необхідного для заміни маркування продукції, – відсутнє, оскільки введення в дію наказу не передбачає заміну маркування продукції.

Кількість скарг споживачів стосовно невідповідності міжнародних позначень одиниць вимірювання на маркуванні продукції – не надходило.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття наказу забезпечує необхідний перехідний період застосування міжнародних позначень одиниць вимірювання на маркуванні продукції, який дає суб'єктам господарювання достатній час для адаптації і поступового переходу до цих позначень.

За результатами аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта, можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей.

Підписка на новини

E-mail

Источник: Мінекономіки

Будь ласка, слідкуйте за нами та ставте лайк:

Залишити відповідь

Подобається цей блог? Будь ласка, поширте інформацію :)

INSTAGRAM
Follow by Email