Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 514 “Про затвердження Правил визначення вартості робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, що виконуються призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями”

Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 514 “Про затвердження Правил визначення вартості робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, що виконуються призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями”

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 514 «Про затвердження Правил визначення вартості робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, що виконуються призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями» (далі – Постанова № 514), набрала чинності – 28.07.2017.

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економіки України.

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття Постанови № 514 є встановлення єдиного підходу до визначення вартості робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, що виконуються призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями.

Другорядною ціллю регуляторного акта є приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність до законодавства.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 01.11.2021 по 30.11.2021.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу інформації щодо кількості звернень заінтересованих осіб, зокрема пропозицій та зауважень від суб’єктів господарювання, які надійшли до Мінекономіки, щодо необхідності приведення Постанови № 514 у відповідність з принципами державної регуляторної політики і надання роз’яснень щодо її положень.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Розмір додаткових надходжень до державного та місцевих бюджетів і цільових фондів, пов’язаних з дією Постанови № 514 – не передбачено.

Дія регуляторного акта поширюється на суб’єктів господарювання, що підпадають під дію Постанови № 514, а саме: на всі призначені органи з оцінки відповідності та визнані незалежні організації для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті.

Протягом строку після набрання чинності постановою № 514 звернення від суб’єктів господарювання, зокрема щодо пропозицій та зауважень до неї, до Мінекономіки не надходили. Стосовно надання роз’яснень щодо положень регуляторного акта протягом строку після набрання ним чинності надходило три звернення.

Рівень поінформованості щодо положень регуляторного акта достатньо високий. Постанова № 514 офіційно опублікована в Урядовому кур'єрі від 28.07.2017 – № 139; Офіційному віснику України від 28.07.2017 – 2017 р., № 59, стор. 109, стаття 1804, код акта 86663/2017; оприлюднено на офіційному вебсайті Верховної Ради України за посиланням.

Кількісне значення статистичних показників результативності:

Показники результативності

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Кількість звернень заінтересованих сторін щодо необхідності внесення змін до Постанови № 514

0

0

0

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу отриманих значень показника результативності даного регуляторного акта за 2019 – 2021 роки можна зробити висновок, що цей регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей та не потребує внесення змін чи доповнень.

Підписка на новини

E-mail

Источник: Мінекономіки

Будь ласка, слідкуйте за нами та ставте лайк:

Залишити відповідь

Подобається цей блог? Будь ласка, поширте інформацію :)

INSTAGRAM
Follow by Email